Privacy verklaring

De website www.sariworld.nl wordt beheerd door KHADI. Wanneer u deze internetsite bezoekt kan KHADI persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek aan u om gegevens te verstrekken) als indirect. KHADI zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden zal en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door KHADI met betrekking tot deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

KHADI verzamelt en verwerkt gegevens over haar klanten en over bezoekers van deze internetsite om haar bedrijfsinvulling te vereenvoudigenen te optimaliseren, om diensten en producten, die voor u interessant kunnen zijn, onder uw aandacht te brengen  en beschikbaar te stellen, en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven dat u geen aanbiedingen van diensten wilt ontvangen).


De manier waarop KHADI persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en op andere wijze, wordt in Nederland gereguleerd door het College Bescherming Persoonsgegevens, toezichthouder op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat KHADI via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin uit naam van KHADI wel geprobeerd wordt dergelijke gegevens te verzamelen, heeft u te maken met een nep-website. KHADI benadrukt dat voor de afgifte van dergelijke informatie uw toestemming verleend is. KHADI neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor het verdere gebruik van dergelijke gegevens. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan KHADI uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

 

Cookies

KHADI mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en KHADI is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen dat ze bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt weigeren, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en zullen bij elk internetbezoek de gegevens worden gevraagd en opnieuw moeten worden ingevoerd. Daar komt bij dat het plaatsen van een bestelling op www.sariworld.nl zonder het gebruik van cookies onmogelijk is. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

 

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is uitdrukkelijk van toepassing op alle producten en diensten, internetsites en door KHADI ontwikkelde services.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met KHADI

 

Indien u geen informatie van KHADI (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het mail-formulier of per post:

KHADI

Hof van Oxford 57

7007 GV Doetinchem

Nederland

 

Wijzigingen privacyverklaring

KHADI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.